Нови изисквания на НЗОК за реимбурсация на лечението на пациенти с множествена склероза

15 май 2019 г., сряда

Какви са акцентите в новите изисквания за реимбурсация на скъпоструващо лечение на множествена склероза

 • Възможност за реимбурсация на лечението при първично прогресиращата форма на болестта.
  Включването на Ocrelizumab (лекарствен продукт Ocrevus) в позитивния лекарствен списък към момента е единствената терапевтична алтернатива при тази клинична форма на болестта.
 • Променен е реда на заверка на протоколите за лекарствените продукти от първа линия.
  Назначението е чрез протокол IC, вместо IA. Протокол IC се заверява в съответната районна здравна осигурителна каса (РЗОК), без да е необходимо одобряване от комисия в ЦУ на НЗОК. Това ще скъси времето за административна обработка и пациентите ще получат по-бързо заверен протокол
 • Към лекарствените продукти от първа линия е добавен Tecfidera.
  Продукта остава наличен и в списъка с продукти за лечение на втора линия.
 • Към лекарствените продукти от втора линия е добавен Ocrevus.
 • Добавена е нова специализирана комисия към УМБАЛ “Св.Анна“ – гр. София

Нови изисквния на НЗОК за реимбурсация на лечението на пациенти с множествена склероза

МС е заболяване, което протича под различни форми и е различно при всеки пациент. Най-разпространената форма е пристъпно-реминентна и протича под формата на пристъпи (рецидиви) и ремисии, а пациентът най-често запазва своята трудоспособност и ниво на социален и личен живот. Терапиите при тази форма са много и целят забавяне на болестта като действат имуносупресивно или имуномодулиращо. Съществуващите до момента терапии са под формата на подкожни и мускулни инжекции или таблетна форма. Другата форма е прогресиращата форма на МС, която представлява постепенно влошаване и инвалидизиране. Тя може да бъде първично и вторично прогресираща. При първично прогресиращата форма пациентът не получава пристъпи, а се влошава постепенно.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди нови „Изисквания на НЗОК при лечение на първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ“. Изискванията са публикувани на 15.05.2019г., влизат в сила от същата дата и могат да си видят на сайта на НЗОК.

В изискванията на НЗОК са уточнени специализираните комисии, които могат да назначават лечение с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта, лечебните заведения са в гр. София, гр. Варна, гр. Пловдив и гр. Плевен, в които има специализирани центрове за диагностика и лечение на множествена склероза.

НЗОК реимбурсира общо 15 лекарствени продукта за лечение на множествена склероза, като тези продукти се категоризират в две терапевтични линии.

В първа линия се включват 9 лекарствени продукта:

 • Interferon beta: лекарствени продукти Avonex, Betaferon, Rebif, Extavia;
 • Peginterferon beta-1a: лекарствен продукт Plegridy;
 • Glatiramer acetate: лекарствени продукти Copaxone, Remurel;
 • Teriflunomid: лекарствен продукт Aubagio;
 • Dimethyl fumarate: лекарствен продукт Tecfidera.

Във втора линия се включват 6 лекарствени продукта:

 • Dimethyl fumarate: лекарствен продукт Tecfidera;
 • Fingolimod: лекарствен продукт Gilenya;
 • Alemtuzumab: лекарствен продукт Lemtrada;
 • Cladribine: лекарствен продукт Mavenclad;
 • Ocrelizumab: лекарствен продукт Ocrevus.
 • Natalizumab: лакарствен продукт Tysabri.

Тези продукти дават възможност за избор на най-добрия терапевтичен подход при пристъпно-ремитентна множествена склероза за конкретния пациент след индивидуалната оценка на състоянието му от водещи специалисти в областта на множествената склероза.

Наред с това, с включването на Ocrelizumab в позитивния лекарствен списък за пръв път има възможност за реимбурсация на лечението при първично прогресиращата форма на болестта. Към момента това е и единствената терапевтична алтернатива при тази клинична форма на болестта.

Критериите на НЗОК за започване и продължаване на лечението, както и необходимите документи са уточнени в приложенията към изискванията: приложение IA за Ocrelizumab при първично прогресиращата множествена склероза, IБ за продуктите от първа линия и IB за продуктите от втора линия при пристъпно-ремитентна множествена склероза.

Променен е реда на заверка на протоколите за лекарствените продукти от първа линия. След назначаването на лечението от специализираната комисия по неврология, протоколът се заверява в съответната районна здравна осигурителна каса, без да е необходимо одобряване от комисия в ЦУ на НЗОК. Това ще скъси времето за административна обработка и пациентите ще получат по-бързо заверен протокол и съответно изписване на необходимите им лекарства. За продуктите от втора линия е запазен до момента съществуващият ред за заверка след одобрение от комисия в ЦУ на НЗОК.

НЗОК изрично упоменават, че заплаща до 8 шестмесечни курса на непрекъсната терапия. След приключване на 4 годишен, на 6 годишен курс, както и след приключването на 12 годишен курс, продължаването на терапията може да бъде обсъдено при случаи, отговарящи на изискванията на НЗОК. Поради това, независимо от линията на лечение, за всички продукти при назначаване на 13 и 25 пореден протокол преценката за продължаването на лечението се осъществява от постоянен експертен съвет по неврология и проколът се одобрява от комисията в ЦУ на НЗОК. Този ред е разширен и по отношение на 9 пореден протокол при продуктите от втора линия.

Ограниченията във възможността за назначаване на лекарствени продукти модифициращи хода на болестта съгласно изискванията на НЗОК са:

 • възрастта – навършване на 59 години и
 • достигане на инвалидност по степен по скалата на Kurtzke 5.

Упоменати са и допълнителни изключващи критерии за отделните лекарства, както и необходими изследвания, които са уточнени в приложение 2 на изискванията. В същото приложение е определена и възрастта на болния, над която той може да бъде лекуван със съответното лекарство. Повечето лекарствени продукти се прилагат само при пациенти на възраст над 18 години. Два от продуктите могат да бъдат изписвани и в детска възраст.

Източник Изисквания на НЗОК при лечение на първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ - в сила от 15 май 2019г.

С ПОДКРЕПАТА НА

 
Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза
Национална пациентска организация
Фондация МС Общество България
 

ПРЕМИУМ ПАРТНЬОРИ

 
 

ПАРТНЬОРИ

 
 

За връзка с нас

ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев"
бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg


qrcode

Съобщението е изпратено успешно!

Затвори