SmartMS свързва пациента със специалиста

SmartMS е уеб базирана система за мониториране и асистиране при регистрация и терапия на болни с множествена склероза.

МС Пациент

С грижа за пациента с множествена склероза

Информационен портал
Да бъдеш информиран и да останеш деен са критично важни условия за управление на симптомите на множествена склероза.

Персонално здравно досие
Болният може да записва данни за диагностицирани болести, осъществявани прегледи, резултати от изследвания, установени алергии, приемани лекарства във връзка с МС и с придружаващите заболявания.

Персонално МС досие
Класифицира информация свързана с лечението на множествена склероза, която се намира винаги на разположение на болния и медицинските специалисти.

Напомняния и съобщения
Подобряват комуникацията между специалистите, пациентите и техните семейства.

виж повече Пациентски профил МС портал

МС Специалист

SmartMS подпомага работата на медицинските специалисти

Болестспецифично медицинско досие
Данните за неврологичния статус, изследванията и лечението са систематизирани по начин, позволяващ проследяването на всеки един показател във времето.

EDSS калкулатор
Автоматизираното изчисляване на EDSS подобрява надеждността и намалява вариабилността на оценката.

Документооборот
Улеснява и оптимизира оперативното ръководство на административните процеси.

виж повече

МС Специалист
МС Статистика

Оценка и анализ на данни

Здравни анализи
SmartMS e мощен инструмент за статистическа обработка на събраните и анонимизирани данни, включително и срезови анализи по различни критерии.

Оценка
Оценка на ефективността на терапията и качеството на живот.

виж повече

МС Статистика
Управление

Управление и сигурност

Персонално МС досие и медицинско досие
Централизирано управление на информационното съдържание.

Автентификация и оторизация на потребители и приложения
SSL aвтентификация чрез еднократно вписване без пренос на идентификационни данни и управление на потребителски права и нива на достъп.

Стандартизиран запис
Поддържане на номенклатури, класификатори и форми за стандартизиран запис на здравни показатели.

виж повече

С ПОДКРЕПАТА НА

 
Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза
Национална пациентска организация
 

ПРЕМИУМ ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

 
 

За връзка с нас

ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев"
бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg


qrcode

Съобщението е изпратено успешно!

Затвори