МС пациент

SmartMS улеснява общуването с медицинските специалисти и поддържа персонално МС досие, което е достъпно навсякъде и по всяко време.

Информационен портал

Хроничната болест води до негативни промени в живота във физичен, психологичен и социален план. Лесното общуване на болния с медицинските специалисти чрез SmartMS го подкрепя при справянето със симптомите на болестта и правилното приемане на назначените лекарства.

Информационният портал предоставя пълна и съвременна информация за болестта, методите за нейното лечение, правилата за изписване на лекарства, които повлияват хода на болестта, възможностите за симптоматично лечение, рехабилитация и методите на алтернативната медицина.

Информационният портал съдържа актуална информация от водещи медицински научни списания. От него болният може своевременно да се информира и за събития, свързани с МС.

Интернет страницата служи и за обучителна платформа за МС пациенти, предназначена да ги направи активни участници в управлението на болестта.

Към МС портала

Персонално здравно досие

В досието, болният може да записва данни за диагностицирани болести, осъществявани прегледи, резултати от изследвания, установени алергии, приемани лекарства във връзка с МС и с придружаващите заболявания. В персоналното здравно досие може да се съхрани цялата информация за здравното състояние на болния и тя може да бъде споделяна по всяко време с медицинските специалисти.

Персонално МС досие

Важна част от персоналното МС досие са съхраняваните файлове от осъществени изследвания: напр. кръвни изследвания, изследвания на антитела, магнитно-резонансна томография, зрителни и слухови потенциали и др.

Съхранената информация автоматично се класифицира и се намира винаги на разположение на болния и медицинските специалисти.

Чрез международно призната скала може да бъде осъществявана самооценка на тежестта на МС. Тази скала е позната като PDDS (Patient Determined Disease Steps) и позволява на болния сам да проследява как се развиват симптомите във времето. При работа със скалата болният е подкрепян с помощна информация.

Към Профила

Напомняния и съобщения

Всеки пациент има на разположение:

  • Информация относно възможностите за получаване на лекарства, заплащани от НЗОК;
  • Съвети за състяване на здравен план;
  • Инструменти за записване на преглед за лечение;
  • Система за записване за прегледи, използвана от специализираните клиники;
  • Напомняния чрез SMS, електронна поща или мобилни приложения.

С ПОДКРЕПАТА НА

 
Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза
Национална пациентска организация
 

ПРЕМИУМ ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

 
 

За връзка с нас

ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев"
бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg


qrcode

Съобщението е изпратено успешно!

Затвори