МС специалист

SmartMS подпомага работата на медицинските специалист, позволява воденето на медицинско досие и оптимизира проследяването и лечението на болестта при всеки отделен болен.

Болестспецифично медицинско досие

SmartMS поддържа болестспецифично медицинско досие:

  • Лесен достъп до медицинската информация за пациента.
  • Лесно изчисляване и сравнение на EDSS във времето.
  • Вписване на оплаквания, алергии и терапия на пациентите.
  • Съхранение и управление на документи и резултати от изследвания.
  • Споделяне на резултати от лабораторни изследвания с пациента и медицинските специалисти.

Записите от клиничния статус, резултатите от параклиничните изследвания и данните за провеждано лечение са систематизирани по начин, позволяващ проследяването на всеки един показател във времето. SmartMS осигурява наблюдение на данните в реално време и вземане на решения в реално време.

SmartMS гарантира във висока степен функионалната цялост и достоверност на информацията.

Чрез сортиране на болните от пациентската листа по PDDS, EDSS, отделни клиничини симптоми, провеждано лечение или др. избран от потребителя критерий, е възможен бърз подбор на пациенти за целите на различни научни проекти.

EDSS калкулатор

Скалата за оценка на неврологичния статус, позната като скала на Kurtzke, е метод за оценка на осем функционални системи и позволява на невролозите да определят нивото им на функционалност. В SmartMS се използват структурирани записи на данните от неврологичния статус. Оценката на всяка неврологични система е ясно градирана и се използват дефиниции по Kurtzke. Чрез подходящи алгоритми е постиганата възможност на автоматизирано изчисляване на крайната EDSS оценка.

Оценката на функционалния неврологичен дефицит може да бъде проследена при всеки отделен болен във времето, както и да бъдат изведени сравнителни данни със средните стойности в популацията.

Документооборот

SmartMS улеснява и оптимизира оперативното ръководство на административните процеси, свързани с документооборота.

На базата на въведените данни системата генерира фишове за параклинични изследвания, етапни епикризи, експертни становища, протоколи и др. документи.

SmartMS позволява поддържането на работни графици и списъци със задачи за изпълнение, което улеснява планирането на прегледи на болните без необходимост от провеждане на многобройни телефонни разговори.

С ПОДКРЕПАТА НА

 
Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза
Национална пациентска организация
 

ПРЕМИУМ ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

 
 

За връзка с нас

ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев"
бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg


qrcode

Съобщението е изпратено успешно!

Затвори