В помощ на болните с множествена склероза и медицинските специалисти

SmartMS е уеб базирана система за мониториране и асистиране при регистрация и терапия на болни с множествена склероза.

SmartMS предлага решения за управление на МС

Информация за пациенти относно усложнената епидемична обстановка:

Св. Наум, гр. София Св. Георги, гр. Пловдив Всички новини

SmartMS и множествената склероза

Хората с диагноза МС и техните семейства са изправени пред много неизвестни. Намаленото зрение, затруднената подвижност, емоционалните проблеми и много други симптоми са само част от предизвикателствата при справянето с болестта.

В отговор на тези предизвикателства SmartMS работи в сътрудничество с „Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза” и „Национална пациентска организация” и предоставя подкрепа за хората с МС и медицинските специалисти, ангажирани с процеса на диагностика и лечение на болестта.

виж повече

С ПОДКРЕПАТА НА

 
Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза
Национална пациентска организация
 

ПРЕМИУМ ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

 
 
МС Пациент

С грижа за пациента с множествена склероза

Осведоменост
Осведоменост Актуална банка знания за МС в реално време.

Грижа
Грижа Структурирани въпросници за развитието на симптомите, лечението, начина на живот.

Наблюдение
Наблюдение Запис на субективните симптоми и придружаващите оплаквания, проследяване на развитието им.

Персонализация
Персонализация Удобен интерфейс, лесно управление на МС досие, създаване на индивидуализиран план за управление на болестта.

Взаимодействие
Взаимодействие Сигурна връзка в реално време между пациентите и медицинския екип.

Планиране
Планиране Напомнящи съобщения за контролни прегледи, изследвания, документи и събития, свързани с МС.

Мобилност
Мобилност Мобилни приложения за iOS, Android и Windows Phone.

Сигурност
Сигурност Доклади към потребителя за изпълнени или отказани заявки за контрол на достъпа.

МС Специалист

SmartMS подпомага работата на медицинските специалисти

Болестспецифично медицинско досие
Данните за неврологичния статус, изследванията и лечението са систематизирани по начин, позволяващ проследяването на всеки един показател във времето.

EDSS калкулатор
Автоматизираното изчисляване на EDSS подобрява надеждността и намалява вариабилността на оценката.

Документооборот
Улеснява и оптимизира оперативното ръководство на административните процеси.

виж повече

МС Специалист
МС Статистика

Оценка и анализ на данни

Здравни анализи
SmartMS e мощен инструмент за статистическа обработка на събраните и анонимизирани данни, включително и срезови анализи по различни критерии.

Оценка
Оценка на ефективността на терапията и качеството на живот.

виж повече

МС Статистика
Управление

Управление и сигурност

Персонално МС досие и медицинско досие
Централизирано управление на информационното съдържание.

Автентификация и оторизация на потребители и приложения
SSL aвтентификация чрез еднократно вписване без пренос на идентификационни данни и управление на потребителски права и нива на достъп.

Стандартизиран запис
Поддържане на номенклатури, класификатори и форми за стандартизиран запис на здравни показатели.

виж повече

Какво казват експертите за SmartMS?

 • "МС е хронично възпалително заболяване на централната нервна система и е най-честото заболяване водещо до хронични увреждания и инвалидизация при млади хора. Проследяването на развитието на МС предполага сложен, мултифакторен информационен процес с критична важност на достъпа до актуална информация за състоянието на болния."

  Акад. Проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.
  Председател на „Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза”

 • "Уеб базираният софтуер ще позволи по-добро определяне на нуждите на хората с МС. SmartMS ориентира адекватно услугите и подкрепата си към болните с множествена склероза и ще насочва правилно аспектите в управлението на болестта. Това би допринесло за подобряване качеството на живот на хората с множествена склероза."

  Д-р Станимир Хасърджиев
  Председател на Управителния съвет на „Национална пациентска организация”

 • "SmartMS e приложим в клиничната практика модел за по-добро менажиране на болестта. Разработихме структура на данните и методика за тяхното събиране, обработване, достъп и предоставяне на всички заинтересовани участници в лечебно-диагностичния процес и неговото управление, както и на самите пациенти."

  Румен Иванов
  Управител на ПМА – Фарма Маркетинг Адваизорс

Често задавани въпроси

 • Как мога да се включа?

  Включването в системата се осъществява по време на прегледа от съответната специализирана неврологична комисия. На желаещия да се регистрира пациент се предоставя информация за системата, декларация – съгласие за включване в системата и екземпляр от общите условия на SmartMS.

 • Кои специализирани комисии работят със системата?

  SmartMS е успешно имплементирана в специализираните комисии за диагностика и лечение на множествена склероза в МБАЛНП “Св. Наум” – гр. София, УМБАЛ “Александровска” - гр. София, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - гр. София, УМБАЛ “Св. Георги” - гр. Пловдив, УМБАЛ “Св. Марина” - гр. Варна, УМБАЛ „Георги Странски“ - гр. Плевен, Първа МБАЛ – гр. София, МБАЛ “Централ Онко Хоспитал” - гр. Пловдив, с което е осигурено 100% териториално покритие на страната.
  Осигурена е възможност за включване на всички специализирани комисии на територията на Република България.

 • Как са защитени личните ми данни?

  SmartMS се поддържа и администрира от ПМА- Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД. Дружеството е получило разрешение от Комисията за защита личните данни (КЗЛД) да поддържа регистър с наименование ‘‘СМАРТМС ПАЦИЕНТИ” в качеството си на администратор на лични данни. Цялостното съдържание на регистъра, целите, за които ще се използва информацията и средствата за защита на информационното съдържание и личните данни са проверени и одобрени КЗЛД. Личните данни на пациентите ще бъдат достъпни само за медицински специалисти, които са пряко ангажирани с процеса на лечение, а при отписване от системата тези данни ще бъдат заличавани.

 • Как се осигурява преносимост на данните на конкретен пациент при смяна на специализираната комисия?

  За да се осигури достъп на следващата специализирана неврологична лекарска комисия е необходимо тя да работи със SmartMS. Осигуряването на достъп на съответната комисия се осъществява въз основа на заявление по образец от пациента до ПМА- Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД. След обработване на заявлението на следващата комисия се предоставят права за достъп и водене на медицинското досие на пациента. Следващата комисия продължава воденето на досието на пациента като има пълен достъп до всичко въведено до момента от предходната/те комисия/и. Предходните комисии ще имат имат достъп само до данните, които те са въвели за съответния пациент от момента, в който пациент заяви, че ще се лекува от друга специализирана лекарска комисия.

 • Използването на системата свързано ли е с финансов ангажимент от страна на потребителите?

  Системата има различни категории потребители като за пациентите и специализираните комисии за диагностика и лечение на множествена склероза е напълно безплатна.

 • Какви са техническите изисквания за достъп до системата?

  За достъп до системата е необходимо да имате устройство, което е свързано с интернет и инсталиран браузър.

За връзка с нас

ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев"
бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg


qrcode

Съобщението е изпратено успешно!

Затвори