Актуализирани изисквания за реимбурсация на скъпоструващи медикаменти за лечение на множествена склероза

30 януари 2020 г., четвъртък

Акценти

  • По-голям брой специализирани центрове за лечение на множествена склероза.
  • Заплащане на всички продукти, които са одобрени от Европейската медицинска агенция.
  • Удължен срок на валидност на протоколите – до 1 година.
  • Диспансерното наблюдение позволява проследяване на състоянието на пациентите.
  • Засилен е контролът върху лекарствената безопасност в съответствие с препоръките на Европейската медицинска агенция.

Актуализираните изисквания са разработени на основание чл. 58 от Националния рамков договор за медицинските дейности, сключен между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз и решение №РД-НС-04-8/20.01.2020г. Изискванията влизат в сила от 1 февруари 2020 г. Акцентите в тях са следните:

Броят на специализираните комисии, които могат да назначават лечение със заплащаните от НЗОК продукти, е увеличен и са включени два специализирани центъра за диагностика и лечение на множествена склероза – Втора МБАЛ – гр. София и МИ на МВР – гр. София.

Броят на лекарствените продукти, за които НЗОК заплаща е непроменен – 15 продукта от две линии на терапия. Тези медикаменти съществено променят хода на болестта и повлияват честотата и тежестта на отделните пристъпи, както и намаляват риска от прогресия на болестта. Пациентите с МС в България имат възможност да се лекуват с всички продукти, които Европейската медицинска агенция е одобрила и е налице възможност за избор на най-подходящото лекарство след индивидуалната оценка на състоянието на пациента.

Както и до сега скъпоструващите лекарствени продукти ще се назначават по протокол. Редът за заверка на протоколите е непроменен, но е осигурена възможност протоколът да е с максимален срок на валидност до 1 година, а не до 6 месеца както до сега. Множествената склероза варира в своите клинични прояви при различните пациенти и срокът, за който ще бъде издаден протокола, ще зависи от индивидуалните прояви на болестта при всеки отделен пациент и от оценката на състоянието му от водещи специалисти в областта на множествената склероза. По-дългият срок на протоколите не отменя диспансерното наблюдение на пациентите. Всеки пациент ще има право на прегледи, необходими изследвания и проследяване на терапията, както и до сега, включително и на смяна на терапията, ако това се налага.

Предвид гарантиране на по-високо ниво на лекарствена безопасност за някои от продуктите (Alemtuzumab) се изисква по-чест контрол на лабораторни показатели, както и допълнително изследване на антитела срещу Епщайн-Бар вирус (EBV). За останалите продукти е запазена възможността за контрол на състоянието чрез лабораторни изследвания и клинични прегледи на определен период от време в зависимост от преценката на лекуващия екип.

Можете да се запознаете с актуализираните изисквания, които са публикувани на страницата на НЗОК.

С ПОДКРЕПАТА НА

 
Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза
Национална пациентска организация
Фондация МС Общество България
 

ПРЕМИУМ ПАРТНЬОРИ

 
 

ПАРТНЬОРИ

 
 

За връзка с нас

ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев"
бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg


qrcode

Съобщението е изпратено успешно!

Затвори