SmartMS - постигнати резултати

27 май 2019 г., понеделник

По случай световния ден на множествената склероза представяме на вашето внимание резултатите от дейността ни.

Каква е целта

Целта на SmartMS е да постави нуждите на хората с множествена склероза в центъра като свърже в единна платформа всички услуги и ангажирани страни. Последователно реализираме различни модули и функционалности на системата и ги имплементираме на национално ниво.

До момента системата е интегрирана и работи успешно в следните специализирани МС комисии към: МБАЛНП “Св. Наум” – гр. София, УМБАЛ “Александровска” - гр. София, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - гр. София, УМБАЛ “Св. Георги” - гр. Пловдив, УМБАЛ “Св. Марина” - гр. Варна, УМБАЛ „Георги Странски“ - гр. Плевен, Първа МБАЛ – гр. София, МБАЛ “Централ Онко Хоспитал” - гр. Пловдив. Осигурена е възможност за включване на всяка желаеща комисия в рамките на една календарна седмица.

Какво постигнахме до тук

За пациентите с множествена склероза

Болест-специфично медицинско досие

Информация в структуриран вид, която позволява изграждането на алгоритми и правила за по-добра проследимост и осигуряване на по-качествено лечение.

Преносимост на медицинските данни

Преносимост на пълното медицинско досие в структуриран вид между специализираните комисии в страната и постоянния експертен съвет по неврология.

Пациентско досие

Информация от пациента за състоянието му, неговите нужди, удовлетвореността му от лечението и др. Завършена е тестовата фаза на достъпа на пациента до всички данни и услуги.

За специализираните МС комисии и постоянния експертен съвет по неврология

Болест-специфично медицинско досие

Изградихме медицинско досие в структуриран вид и осигурихме на медицинските специалистите единна оптимална работна среда, съобразена с всички изисквания на лекарите и НЗОК.

Мониторинг

Възможност за по-добра проследимост на медицински показатели, свързани с множествената склероза. Изготвяне на доклади за състоянието на пациентите за явяване на постоянен експертен съвет по неврология.

Автоматизация

Реализирахме редица инструменти за автоматизация, валидация и контрол с цел избягване на технически грешки и постигане на по-добро качество на медицинските данни и документи.

Резултати в цифри

> 2000

Над 2000 регистрирани пациенти.

~ 90%

Покритие на лекуващите се с болест-модифициращи лекарства.

~ 1400

Проведохме, обработихме и анализирахме над 1400 интервюта с пациенти.

3 минути

Средно време за изготвяне на пакет от 7 документа необходими за кандидатстване за реимбурсация от НЗОК.

~ 0

Сведохме до минимум техническите грешки в документацията и върнатите от НЗОК пациенти за корекция.

~ 0

Намалихме опашките пред кабинетите.

> 9 000

Над 9000 издадени експертни становища.

> 70 000

Над 70 000 издадени документа.

99.99%

Три години непрекъсната и безотказна работа на системата, отговаряща на най-високите стандарти.

Какво предстои

Молим всички, регистрирани пациенти, да пазят своите карти. Те ще са ви необходими на следващия етап от развитието на системата.

Работим усилено по пускането на информационен портал и пациентски профил на системата.

Предвиждаме възможност за регистрация и предоставяне на услуги на всички пациенти, независимо от формата на болестта и нейното лечение.

Благодарим за вашето търпение и разбиране, защото изграждането на една комплексна система и обединяването на различни участници е дълъг и сложен процес.

С ПОДКРЕПАТА НА

 
Асоциация Двигателни нарушения и Множествена склероза
Национална пациентска организация
Фондация МС Общество България
 

ПРЕМИУМ ПАРТНЬОРИ

 
 

ПАРТНЬОРИ

 
 

За връзка с нас

ПМА - Фарма Маркетинг Адваизорс ЕООД
гр. София 1404, ж.к. "Гоце Делчев"
бул. "Гоце Делчев" 100, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 14
тел.: +359 2 400 5551
e-mail: office@phma.bg


qrcode

Съобщението е изпратено успешно!

Затвори